Apache Software Foundation Distribution Directory

The directories linked below contain current software releases from the Apache Software Foundation projects. Older non-recommended releases can be found on our archive site.

To find the right download for a particular project, you should start at the project's own webpage or on our project resource listing rather than browsing the links below.

Please do not download from apache.org! If you are currently at apache.org and would like to browse, please visit a nearby mirror site instead.

Projects

Icon Name          Last modified   Size Description
[PARENTDIR] Parent Directory - [DIR] maven-repository/ 2016-09-13 19:20 - [DIR] asterixdb/ 2017-04-27 04:37 - [DIR] empire-db/ 2017-04-27 04:37 - [DIR] db/ 2017-04-27 04:37 - [DIR] tajo/ 2017-04-27 04:37 - [DIR] archiva/ 2017-04-27 04:37 - [DIR] directory/ 2017-04-27 04:37 - [DIR] poi/ 2017-04-27 04:37 - [DIR] eagle/ 2017-04-27 04:37 - [DIR] stratos/ 2017-04-27 04:37 - [DIR] manifoldcf/ 2017-04-27 04:37 - [DIR] bahir/ 2017-04-27 04:37 - [DIR] openoffice/ 2017-04-27 04:37 - [DIR] nutch/ 2017-04-27 04:37 - [DIR] shindig/ 2017-04-27 04:38 - [DIR] ambari/ 2017-04-27 04:38 - [DIR] trafficserver/ 2017-04-27 04:38 - [DIR] sentry/ 2017-04-27 04:38 - [DIR] creadur/ 2017-04-27 04:38 - [DIR] harmony/ 2017-04-27 04:38 - [DIR] lucy/ 2017-04-27 04:38 - [DIR] parquet/ 2017-04-27 04:38 - [DIR] turbine/ 2017-04-27 04:38 - [DIR] mirror-tests/ 2017-04-27 04:38 - [DIR] tcl/ 2017-04-27 04:38 - [DIR] oodt/ 2017-04-27 04:38 - [DIR] oozie/ 2017-04-27 04:38 - [DIR] ibatis/ 2017-04-27 04:38 - [DIR] onami/ 2017-04-27 04:38 - [DIR] serf/ 2017-04-27 04:38 - [DIR] accumulo/ 2017-04-27 04:38 - [DIR] cocoon/ 2017-04-27 04:38 - [DIR] falcon/ 2017-04-27 04:38 - [DIR] spamassassin/ 2017-04-27 04:39 - [DIR] libcloud/ 2017-04-27 04:39 - [DIR] chukwa/ 2017-04-27 04:39 - [DIR] arrow/ 2017-04-27 04:39 - [DIR] kudu/ 2017-04-27 04:39 - [DIR] lens/ 2017-04-27 04:39 - [DIR] xmlbeans/ 2017-04-27 04:39 - [DIR] cloudstack/ 2017-04-27 04:39 - [DIR] climate/ 2017-04-27 04:39 - [DIR] curator/ 2017-04-27 04:39 - [DIR] jena/ 2017-04-27 04:40 - [DIR] zookeeper/ 2017-04-27 04:40 - [DIR] openmeetings/ 2017-04-27 04:40 - [DIR] metamodel/ 2017-04-27 04:40 - [DIR] knox/ 2017-04-27 04:40 - [DIR] ranger/ 2017-04-27 04:40 - [DIR] usergrid/ 2017-04-27 04:40 - [DIR] tomcat/ 2017-04-27 04:40 - [DIR] pdfbox/ 2017-04-27 04:40 - [DIR] ofbiz/ 2017-04-27 04:40 - [DIR] directmemory/ 2017-04-27 04:40 - [DIR] openjpa/ 2017-04-27 04:40 - [DIR] river/ 2017-04-27 04:40 - [DIR] sis/ 2017-04-27 04:40 - [DIR] ctakes/ 2017-04-27 04:40 - [DIR] kafka/ 2017-04-27 04:40 - [DIR] ode/ 2017-04-27 04:40 - [DIR] zeppelin/ 2017-04-27 04:40 - [DIR] ws/ 2017-04-27 04:40 - [DIR] mrunit/ 2017-04-27 04:40 - [DIR] giraph/ 2017-04-27 04:41 - [DIR] portals/ 2017-04-27 04:41 - [DIR] any23/ 2017-04-27 04:41 - [DIR] phoenix/ 2017-04-27 04:41 - [DIR] tomee/ 2017-04-27 04:41 - [DIR] perl/ 2017-04-27 04:41 - [DIR] helix/ 2017-04-27 04:41 - [DIR] cxf/ 2017-04-27 04:41 - [DIR] bloodhound/ 2017-04-27 04:41 - [DIR] orc/ 2017-04-27 04:41 - [DIR] crunch/ 2017-04-27 04:41 - [DIR] wookie/ 2017-04-27 04:41 - [DIR] ant/ 2017-04-27 04:41 - [DIR] forrest/ 2017-04-27 04:41 - [DIR] olingo/ 2017-04-27 04:41 - [DIR] xalan/ 2017-04-27 04:41 - [DIR] zest/ 2017-04-27 04:41 - [DIR] wink/ 2017-04-27 04:41 - [DIR] hama/ 2017-04-27 04:41 - [DIR] beam/ 2017-04-27 04:42 - [DIR] aries/ 2017-04-27 04:42 - [DIR] qpid/ 2017-04-27 04:42 - [DIR] airavata/ 2017-04-27 04:42 - [DIR] velocity/ 2017-04-27 04:42 - [DIR] cordova/ 2017-04-27 04:42 - [DIR] struts/ 2017-04-27 04:42 - [DIR] flume/ 2017-04-27 04:42 - [DIR] thrift/ 2017-04-27 04:42 - [DIR] servicemix/ 2017-04-27 04:42 - [DIR] logging/ 2017-04-27 04:42 - [DIR] bigtop/ 2017-04-27 04:42 - [DIR] jmeter/ 2017-04-27 04:42 - [DIR] myfaces/ 2017-04-27 04:42 - [DIR] reef/ 2017-04-27 04:42 - [DIR] whirr/ 2017-04-27 04:42 - [DIR] uima/ 2017-04-27 04:42 - [DIR] synapse/ 2017-04-27 04:42 - [DIR] sling/ 2017-04-27 04:42 - [DIR] allura/ 2017-04-27 04:42 - [DIR] jclouds/ 2017-04-27 04:43 - [DIR] jackrabbit/ 2017-04-27 04:43 - [DIR] openwebbeans/ 2017-04-27 04:43 - [DIR] aurora/ 2017-04-27 04:43 - [DIR] yetus/ 2017-04-27 04:43 - [DIR] marmotta/ 2017-04-27 04:43 - [DIR] tuscany/ 2017-04-27 04:43 - [DIR] johnzon/ 2017-04-27 04:43 - [DIR] tapestry/ 2017-04-27 04:43 - [DIR] opennlp/ 2017-04-27 04:43 - [DIR] wicket/ 2017-04-27 04:43 - [DIR] nifi/ 2017-04-27 04:43 - [DIR] etch/ 2017-04-27 04:43 - [DIR] bval/ 2017-04-27 04:43 - [DIR] cassandra/ 2017-04-27 04:43 - [DIR] xml/ 2017-04-27 04:43 - [DIR] excalibur/ 2017-04-27 04:43 - [DIR] felix/ 2017-04-27 04:43 - [DIR] deltaspike/ 2017-04-27 04:43 - [DIR] jspwiki/ 2017-04-27 04:44 - [DIR] samza/ 2017-04-27 04:44 - [DIR] pivot/ 2017-04-27 04:44 - [DIR] couchdb/ 2017-04-27 04:44 - [DIR] tinkerpop/ 2017-04-27 04:44 - [DIR] jakarta/ 2017-04-27 04:44 - [DIR] stdcxx/ 2017-04-27 04:44 - [DIR] shiro/ 2017-04-27 04:44 - [DIR] mahout/ 2017-04-27 04:44 - [DIR] mesos/ 2017-04-27 04:44 - [DIR] hivemind/ 2017-04-27 04:44 - [DIR] buildr/ 2017-04-27 04:44 - [DIR] vxquery/ 2017-04-27 04:44 - [DIR] ace/ 2017-04-27 04:44 - [DIR] twill/ 2017-04-27 04:44 - [DIR] pig/ 2017-04-27 04:44 - [DIR] celix/ 2017-04-27 04:44 - [DIR] maven/ 2017-04-27 04:44 - [DIR] brooklyn/ 2017-04-27 04:44 - [DIR] httpcomponents/ 2017-04-27 04:44 - [DIR] flink/ 2017-04-27 04:45 - [DIR] juddi/ 2017-04-27 04:45 - [DIR] mina/ 2017-04-27 04:45 - [DIR] kylin/ 2017-04-27 04:45 - [DIR] santuario/ 2017-04-27 04:45 - [DIR] roller/ 2017-04-27 04:45 - [DIR] tika/ 2017-04-27 04:45 - [DIR] axis/ 2017-04-27 04:45 - [DIR] beehive/ 2017-04-27 04:45 - [DIR] esme/ 2017-04-27 04:45 - [DIR] tez/ 2017-04-27 04:45 - [DIR] spark/ 2017-04-27 04:45 - [DIR] incubator/ 2017-04-27 04:45 - [DIR] gora/ 2017-04-27 04:45 - [DIR] karaf/ 2017-04-27 04:45 - [DIR] sqoop/ 2017-04-27 04:45 - [DIR] xmlgraphics/ 2017-04-27 04:45 - [DIR] calcite/ 2017-04-27 04:45 - [DIR] ignite/ 2017-04-27 04:45 - [DIR] storm/ 2017-04-27 04:45 - [DIR] isis/ 2017-04-27 04:46 - [DIR] chemistry/ 2017-04-27 04:46 - [DIR] tiles/ 2017-04-27 04:46 - [DIR] vcl/ 2017-04-27 04:46 - [DIR] camel/ 2017-04-27 04:46 - [DIR] lenya/ 2017-04-27 04:46 - [DIR] cayenne/ 2017-04-27 04:46 - [DIR] devicemap/ 2017-04-27 04:46 - [DIR] oltu/ 2017-04-27 04:46 - [DIR] shale/ 2017-04-27 04:46 - [DIR] xerces/ 2017-04-27 04:46 - [DIR] lucenenet/ 2017-04-27 04:46 - [DIR] rave/ 2017-04-27 04:46 - [DIR] stanbol/ 2017-04-27 04:46 - [DIR] flex/ 2017-04-27 04:46 - [DIR] syncope/ 2017-04-27 04:46 - [DIR] httpd/ 2017-04-27 04:46 - [DIR] abdera/ 2017-04-27 04:46 - [DIR] subversion/ 2017-04-27 04:46 - [DIR] bookkeeper/ 2017-04-27 04:47 - [DIR] continuum/ 2017-04-27 04:47 - [DIR] hive/ 2017-04-27 04:47 - [DIR] avro/ 2017-04-27 04:47 - [DIR] geronimo/ 2017-04-27 04:47 - [DIR] activemq/ 2017-04-27 04:47 - [DIR] clerezza/ 2017-04-27 04:47 - [DIR] drill/ 2017-04-27 04:47 - [DIR] commons/ 2017-04-27 04:47 - [DIR] james/ 2017-04-27 04:47 - [DIR] geode/ 2017-04-27 04:47 - [DIR] click/ 2017-04-27 04:47 - [DIR] deltacloud/ 2017-04-27 04:47 - [DIR] apr/ 2017-04-27 04:47 - [DIR] hadoop/ 2017-04-27 04:47 - [DIR] hbase/ 2017-04-27 04:47 - [DIR] apex/ 2017-04-27 07:16 - [DIR] lucene/ 2017-04-27 14:01 - [DIR] groovy/ 2017-04-28 03:00 - [DIR] zzz/ 2017-04-28 07:19 -
Hosted by : www.artfiles.de - last mirrored: Fri Apr 28 08:00:54 CEST 2017